Instalacje parowe

Instalacja kotłowa, na przykład instalacja opalana sproszkowanym węglem lub instalacja kotła z obiegowym złożem fluidalnym, zawierająca sekcję spalania, sekcję wymiany ciepła, umieszczoną nad sekcją spalania i zawierającą powierzchnie wymiany ciepła, przy czym w sekcji wymiany ciepła kierunek przepływu spalin jest od dołu do góry i stacjonarną konstrukcję nośną. W instalacji kotłowej sekcja spalania i sekcja wymiany ciepła są oddzielnymi komorami, elastycznie połączonymi jedna z drugą i każda komora jest niezależnie podwieszona górną częścią do stacjonarnej konstrukcji nośnej, korzystnie do jej poziomych płyt nośnych.

Przykładowe realizacje instalacji parowych

Zainteresowany współpracą i wyceną?

Nie czekaj, skontaktuj się z nami!